El no-teixit és un producte summament present en el nostre dia a dia, ja que el podem trobar des de a les nostres sabates fins als aïllants de les cases. Masias Maquinaria proporciona al seus clients el disseny, fabricació, muntatge i posada en marxa de línies de producció de feltre i buata de tot tipus, confeccionades a partir de diferents materials. Estem especialitzats a trobar la barreja perfecte a través d’un estudiat procés productiu per poder obtenir materials d’alta qualitat amb un procés econòmic i operativament eficient.

Matèries Primeres

LínIes de producció no teixit

 • Feltres
 • Buates
 • Reciclatge
 • Mescla

Estem especialitzats a instal·lar línies de producció completes per la fabricació de feltres i buates adaptades al mercat del matalàs. Les nostres línies de producció tenen la capacitat de mesclar diferents matèries primeres (naturals, sintètiques o reciclades) i obtenir una àmplia gamma de feltres i buates, amb densitats variables en funció de l’ús que tindran en el futur dins del matalàs.

Les capacitats d’aquestes línies poden ser de fins a 2.000 kg/h en producció de feltre i de 1.500 kg/h en producció de buata.

 • Fully automatic felt production line with blending and direct feeding system
 • hopper feeder or fiber loader and opener for wadding production line
 • needle punch for coconut felts manufacturing line by Masias Maquinaria
 • direct feeding system for coconut felt manufacturing by Masias Maquinaria
 • direct feeding system production for blending of coconut and polyester fiber by Masias Maquinaria
 • fiber blending for a coconut felt production line by Masias Maquinaria
 • felt cut recovery with a defibering machine
 • cocount felts cooling system
 • felts production lines with direct feeding system
Vídeo explicatiu Feltres per matalàs

Estem especialitzats a instal·lar línies de producció completes de feltres i buates. Les nostres línies tenen la capacitat de mesclar diferents matèries primeres (naturals, sintètiques o reciclades) i obtenir una àmplia gamma de feltres i buates, amb densitats variables en funció de l’ús del producte final.

Les capacitats de les línies de producció poden ser de fins a 2.000 kg/h en producció de feltre i de 1.500 kg/h en producció de buata.

 • automatic wadding line with fiber blending
 • Cross lapping for wadding manufacturing
 • Masias Maquinaria carding machine
 • carded web prepared by Masias carding machine
 • fiber loaders from masias Maquinaria
 • finished wadding rolls with Masias equipments
 • fiber loaders with weighing
 • Wadding roll cutting
 • Felt manufacturing with carding machine
 • felt from shoddy
 • felts from shoddy fibers manufacturing line
 • oven for felts manufactruing
 • Carding machine for felts
 • shoddy fiber loader machine
 • fiber loader machine with dust suction
 • Felts production line with card and cross lapper
 • flets production line out of the cross lapper
 • card and cross lapper for felts production line by Masias maquinaria
 • Felts cutting at the end of the felts production line
 • felts cutting on a felts production line
 • Felts cooling production
 • Felts manufacturing line with Masias equipments
 • automatic self emptying blending silo from Masias Maquinaria
 • Bale opener and fiber loader from Masias Maquinaria
Vídeo explicatiu Producció de Guata

Per tal de no generar rebuig de producció, Masias Maquinaria ha desenvolupat equips de desfibrat que permeten tractar els retalls de producció o els defectes de producció amb la finalitat de reintroduir-los a la línia de producció de no teixit.

 • defibering machine and foam cutting machine by Masias Maquinaria
 • foam scraps
 • defibering machine to recover our quilted production scraps
 • defibering machine and foam cutting machine
 • recovery of mattress selvedges with Masias maquinaria defibering macine
 • felts defibering machine to recover them
 • defibering machine for felts and wadding recovery
 • defibering machine for quilted selvedges recuperation and recovery as fiberfill
 • quilts defibering to recover the fiberfill and reuse it again
 • foam cutting machine
 • foam cutting machine
Vídeo explicatiu no teixit reciclatge

L’obtenció d’un bon producte acabat sempre comença per tenir un bon sistema de mescla, per tal d’assegurar que el producte final obtingut tingui una aparença homogènia independentment dels materials o colors que es facin servir com a matèries primeres. Els nostres equips de mescla asseguren l’obtenció d’un bon resultat final, independentment del tipus de fibra o color que s’estigui processant.

 • fiber accumulator
 • fiber bale loaders
 • fiber blending
 • fiber mixing
 • fiber blending and weighing
 • coconut fiber blending
 • fiber weighing and blending
Vídeo explicatiu no teixit mescla

Producte Acabat

Tancar