Política de privacitat

MASIAS MAQUINARIA* es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis.

La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per MASIAS MAQUINARIA implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. MASIAS MAQUINARIA no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament
MASIAS INVEST, SL
NIF: B17148883
Major Santa Magdalena 1 17857 Sant Joan Les Fonts
Email: conformity@nullmasias.com

Finalitat del tractament
Oferir i gestionar els nostres serveis i productes de solucions industrials relacionades amb tèxtils pel confort, no teixit, reciclatge i roba per a exterior.

Responsable del tractament
MASIAS INVEST, SL
NIF: B17148883
Major Santa Magdalena 1 17857 Sant Joan Les Fonts
Email: conformity@nullmasias.com

Finalitat del tractament
Oferir i gestionar els nostres serveis i productes de solucions industrials relacionades amb tèxtils pel confort, no teixit, reciclatge i roba per a exterior.

Legitimació
Consentiment obtingut de l’interessat.
Execució del contracte de serveis.

Destinataris
La resta d’empreses de MASIAS MAQUINARIA (MASIAS INVEST, SL i FLUVITEX SL). Fora d’aquest cas, les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones
Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Termini de conservació de les dades
Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Reclamació
Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

* Les societats que integren MASIAS MAQUINARIA són: MASIAS MAQUINARIA SL, MASIAS INVEST SL i FLUVITEX, SL.

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: MASIAS INVEST, SL
NIF: B17148883
Adreça: Major Santa Magdalena 1  17857  Sant Joan Les Fonts
Tel.: 972 29 31 50
Email: conformity@nullmasias.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis i productes de solucions industrials relacionades amb tèxtils pel confort, no teixit, reciclatge i roba per a exterior.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 • En signar en el registre de visites de les nostres instal·lacions tractarem les seves dades per preservar la seguretat de les nostres dependències.
 • Al accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals en qualsevol moment, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 del Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei General Tributària.
 • Les dades obtingudes mitjançant el registre de visitants es conservaran durant un mes.
 • Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.

Pel que fa a la recollida de dades en el registre de visitants i a la captació d’imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació ve donada per l’interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Si ens dona el seu consentiment per enviar-li informació sobre les nostres activitats i serveis, l’informem que els enviaments realitzats per correu electrònic es faran amb el servei MailChimp que proporciona l’empresa The Rocket Science Group, LLC, situada als Estats Units. La transferència internacional de dades a The Rocket Science Group, LLC, està  basada en les Clàusules Contractuals Tipus per a processadors aprovades per la Comissió Europea. L’enviament d’informació comercial amb aquesta aplicació ens permet realitzar un seguiment mitjançant balises web (web beacons), per determinar l’atenció que reben les nostres  campanyes. Pot obtenir més informació a mailchimp-tracking.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que  podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques

En el cas del sistema de videovigilància:

 • Imatge

En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Informació sobre les societats que integren MASIAS MAQUINARIA

MASIAS MAQUINARIA, SL
CIF: B17479809
Adreça: Major Santa Magdalena, 1, 17857 Sant Joan Les Fonts (Girona)
Activitat: Producció i comercialització de maquinària industrial.

MASIAS INVEST, SL
CIF: B17148883
Adreça: Major Santa Magdalena, 1, 17857 Sant Joan Les Fonts (Girona)
Activitat: Patrimonial i gestió empresarial.

FLUVITEX, SL
CIF: B17236720
Adreça: Major Santa Magdalena, 1, 17857 Sant Joan Les Fonts (Girona)
Activitat: Producció tèxtil.