Privacitat i termes d’ús

Responsable i titular del portal:
Masias Invest, S.L. és una S.L. que té el seu domicili social al C/ Major de Santa Magdalena, 1, 17857 Sant Joan les Fonts (Girona), Espanya i que es troba inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tomo 441, Foli 145, Fulla nº GI-8.631, amb número d’identificació fiscal o C.I.F. B17148883.

Contingut del portal:
Masias Invest, S.L. Ofereix als visitants del portal, informació i eines de comunicació amb Masias. Sense perjudici de la diligència utilitzada en la preparació i elaboració dels continguts del portal, eventualment poden existir imprecisions o errades.

Condicions d’accés al portal:
L’accés al portal és lliure i la seva visualització no exigeix previ registre. No obstant, la utilització de determinats serveis, pot requerir com a condició imprescindible, la complerta cumplimentació dels corresponents formularis per l’Usuari, i l’acceptació de les condicions d’utilització establertes al portal per cadascun d’ells, i especialment el disposat en l’apartat 7è. L’usuari accepta, de forma expressa i sense reserves, que l’accés i la utilització del portal, es fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
Tota la informació que es rep en aquestes pàgines, així com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Masias Recycling, S.L. a títol gratuït. No envii, si us plau, informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Drets de propietat sobre el portal:
Masias Invest, S.L. és propietària i/o lllicenciataria, de la informació continguda en aquest portal, el seu disseny gràfic, imatges, bases de dades, índexs, codis fonts, marques i logotips, estant protegits conforme al disposat en la Llei de Propietat Intel·lectual, i, en la Llei de Marques. La seva posada a disposició i ús, no suposa, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’ús a favor de l’usuari, pel que tota la reproducció, copia, distribució total o parcial, o comercialització, requerirà l’autorització prèvia i escrita de Masias Invest, S.L.

Enllaços:
La inclusió al portal masias.com d’enllaços amb altres portals, no té una finalitat merament informativa i Masias Invest, S.L. no és responsable del contingut dels mateixos. La creació per tercers d’enllaços amb el portal masias.com, no podrà contenir junt a l’enllaç manifestacions falses o inexactes o que siguin o puguin ser contraries a la llei. No utilitzar juntament a la URL, marques o signes propietat de Masias.
Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de Masias Recycling, S.L. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per Masias Recycling, S.L. apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden solicitar la modificació o eliminació de la informació que els concerneixi. D’altra banda, l’aparició d’aquestes terceres marques no implica necessariament la recomanació de les mateixes.

Protecció de Dados de Caràcter Personal:
En compliment a l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Masias l’informa que, les dades facilitades per l’usuari, a través dels diferents formularis incorporats als portals masias.com, maquinaria.masias.com i recicling.masias.com, seran tractats als fitxers propietat de Masias Invest, S.L., que, als efectes legals oportuns, s’identifica com responsable dels mateixos.
En compliment al disposat a la LOPD, l’usuari autoritza expressament a Masias Invest, S.L. perquè comuniqui les seves dades personals a les restants companyies pertanyents al seu mateix Grup Empresarial i a totes aquelles entitats i proveedors amb les que Masias Invest, S.L. arribi a acords comercials, amb la finalitat que aquests els utilitzin exclusivament per al compliment dels serveis i fins contractats.
En compliment al disposat a la LOPD, Masias Invest, S.L. informa a l’usuari que en el supòsit que faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, Masias Invest, S.L. informarà a dits tercers, del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de la exigència i finalitat del fitxer a on es contenen les seves dades, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de les dades identificatives de Masias.
L’usuari declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit el present apartat íntegrament, que es reputa conegut i acceptat, expressa i plenament, des del moment en el qual es realitzi un enviament de dades, a través dels formularis inclosos als portals de Masias. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut del present apartat, haurà d’abstenir-se pel consegüent de realitzar l’enviament del mateix.

Consultes o reclamacions:
Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a les pagines de Masias Invest, S.L. o a la informació o als productes i serveis en elles continguts, els usuaris poden dirigir-se a la següent adreça:
Masias Invest S.L.
Major de St. Magdalena,1
17857 Sant Joan Les Fonts (Girona) España
Telf. +34 972 29 31 50
Fax. +34 972 29 31 51
E-mail: invest@nullmasias.com

El correu electrònic no serà considerat com a mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions.